Chuyển mạng giữ số: Thách thức lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

TÓM TẮT

Bài viết đề cập đến vấn đề chuyển mạng giữ số giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế về công tác chuyển mạng giữ số của các doanh nghiệp viễn thông trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh gay gắt hiện nay, tác giả giúp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có cái nhìn bao quát hơn, từ đó đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyển mạng giữ số cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

Chuyển mạng giữ số: Thách thức lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trang 1

Trang 1

Chuyển mạng giữ số: Thách thức lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trang 2

Trang 2

Chuyển mạng giữ số: Thách thức lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trang 3

Trang 3

Chuyển mạng giữ số: Thách thức lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trang 4

Trang 4

Chuyển mạng giữ số: Thách thức lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trang 5

Trang 5

Chuyển mạng giữ số: Thách thức lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trang 6

Trang 6

Chuyển mạng giữ số: Thách thức lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trang 7

Trang 7

pdf 7 trang xuanhieu 1920
Bạn đang xem tài liệu "Chuyển mạng giữ số: Thách thức lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfchuyen_mang_giu_so_thach_thuc_lon_cho_cac_doanh_nghiep_cung.pdf