Kỹ thuật ước lượng MAP kết hợp giữa độ lệch tần số sóng mang và kênh truyền trong hệ thống truyền dẫn MIMO-OFDM song công

(Bản scan)

Bài báo này nghiên cứu và phát triển một giải thuật ước lượng hậu nghiệm cực đại MAP (maximum-aposterion) kết hợp giữa độ lệch tần số sóng mang CFO (carrier frequency offset) và kênh truyền theo hướng tiếp cận Bayesian trong hệ thống truyền dẫn ghép kênh phân chia theo tần số trục giao OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) song Công đa anten MIMO (multiple-input multiple-output). Trong truyện dân OFDM, CFO làm xuất hiện giao thoa liên sóng mang ICI (inter-carrier interference) và gây ra lỗi sàn không thế suy giảm được. Trong hệ thống truyền dẫn song công, giao thoa tự tương tự tồn đọng Si (residual selfinterference) sau khi được triệt ở tầng vô tuyến sẽ tác động như một nhiều động và giảm tỷ số tín hiệu trên nhiễu SNR (signal-to-noise). Bài báo còn đưa ra các phân tích và kết quả bằng số vế độ chính xác của giải thuật ước lượng để xuất thông qua sai số bình phương trung bình MSE (mean square error) và tỷ lệ lỗi bit BER (bit error rate). Các kế quả mô phỏng cho thấy giải thuật để xuất có hiệu năng tốt (BER của tín hiệu mong muốn) và hiệu quả triệt SI và CFO tốt trong dải rộng của SNR và CFO.Kỹ thuật ước lượng MAP kết hợp giữa độ lệch tần số sóng mang và kênh truyền trong hệ thống truyền dẫn MIMO-OFDM song công trang 1

Trang 1

Kỹ thuật ước lượng MAP kết hợp giữa độ lệch tần số sóng mang và kênh truyền trong hệ thống truyền dẫn MIMO-OFDM song công trang 2

Trang 2

Kỹ thuật ước lượng MAP kết hợp giữa độ lệch tần số sóng mang và kênh truyền trong hệ thống truyền dẫn MIMO-OFDM song công trang 3

Trang 3

Kỹ thuật ước lượng MAP kết hợp giữa độ lệch tần số sóng mang và kênh truyền trong hệ thống truyền dẫn MIMO-OFDM song công trang 4

Trang 4

Kỹ thuật ước lượng MAP kết hợp giữa độ lệch tần số sóng mang và kênh truyền trong hệ thống truyền dẫn MIMO-OFDM song công trang 5

Trang 5

pdf 5 trang xuanhieu 1700
Bạn đang xem tài liệu "Kỹ thuật ước lượng MAP kết hợp giữa độ lệch tần số sóng mang và kênh truyền trong hệ thống truyền dẫn MIMO-OFDM song công", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfky_thuat_uoc_luong_map_ket_hop_giua_do_lech_tan_so_song_mang.pdf